بگ پارچه ای
گالری محصولات

تولید بگ پارچه ای فروشگاهی این نمونه ساک پارچه ای که مشاهده می نمایید ، توسط دستگاه های تمام اتوماتیک تولید و به چاپ رسیده است . تولید ساک پارچه ای […]

ساک پارچه ای دو رنگ
گالری محصولات

تولید ساک پارچه ای دو رنگ نمونه ساک پارچه ای دورنگ بصورت پرسی و توسط دستگاه های تمام اتوماتیک تولید شده است . همانطور که مشاهده می نمایید این ساک […]